VIS FILTER
Single Estate olivenolie

Single Estate olivenolie eller Estate olie er et begreb, der betyder, at en olie udelukkende er fremstillet af oliven fra den samme olivenlund, i modsætning til f.eks. olier fra et landsby-kooperativ eller blandingsprodukter på tværs af forskellige olivenlunde og plantager.

Single Estate olier er ofte håndplukkede, presset og tappet på plantagen og af en ekstra høj kvalitet og smag.  Der kan i sagens natur ikke være tvivl om, hvor olien kommer fra, men Single Estate er ikke en officiel betegnelse, og der kan derfor i virkeligheden ikke udledes noget om fremstillingsprocessen eller kvaliteten generelt.

Desuden kan man diskutere, om “single estate” med rimelighed kan bruges om olier, der for eksempel er fremstillet af oliven fra forskellige lunde ejet af den samme olivenfarm. Da lokale omstændigheder, som f.eks. jordbundsforhold, høsttidspunkt, temperaturen ved høsten og variation i produktion kan have en væsentlig betydning for frugtens smag, er det f.eks. ikke et udtryk for, at alle aftapninger af den samme olivensort fra den samme olivenbonde smager ens og har de samme næringsmæssige egenskaber.

Det er dog generelt sådan, at Single Estate olier i modsætning til regionale eller tværnationale blandingsprodukter, har en langt højere kvalitet end anonyme massemarkeds-olivenolier.

En single estate olie kan godt være fremstillet af flere forskellige olivensorter.

Se også:

DEL: