VIS FILTER
Kvalitetsklasser for olivenolie

Det internationale olivenråd IOOC definerer standarder for kvaliteten af olivenolie og styrer de officelle betegnelser, som bruges i handel med forbrugere. Betegnelserne er klart definereret i forhold til indhold, kemi og proces, og må ikke bruges om andre klasser af olie. De er altså i princippet lige så gode som et kvalitetsmærke, selvfølgelig under forudsætning af, at producenten ikke har skrevet noget andet på etiketten, end der rent faktisk er i flasken.

Bemærk, at “olivenolie” brugt som generelt begreb (juice fra oliven) ikke er det samme som kvalitetsklassen “olivenolie”, når den er skrevet på en etiket og derved får en forbrugerjuridisk betydning.

De klasser, vi ser i Danmark, er som følger:

  • Virgin olive oil (jomfru olivenolie) er udvundet af olivenfrugter udelukkende på mekanisk vis under forhold, f.eks. temperatur, der ikke medfører ændringer af oliens kemi. Den må ikke have været igennem andre processer end vask, dekantering, centrifugering eller filtrering og den har en syreholdighed på maksimalt 2%.
  • Extra virgin olive oil (ekstra jomfru olivenolie), forkortet EVOO er fejlfri jomfruolie, der har en syreholdighed på maksimalt 0,8%.
  • Olive oil (altså kvalitetsklassen “olivenolie”), som den kan findes i Danmark er en blanding af jomfru olivenolie og raffineret bomolie (lampante). Det er den billige, “almindelige” olivenolie i butikkerne og den har en syreholdighed på maksimalt 1%.
  • Pomace olive oil - også kaldet sansaolie. Denne olietype er desværre begyndt at dukke op på butikshylder i Danmark i de senere år. Det er en olie, der fremstillet ved hjælp af opløsningsmidler og kraftig varmebehandling, som får de allersidste 5-8% fedtstof ud af presseresterne efter første og anden presning. Pomace oile har en risiko for at indeholde farlige stoffer som PAH (policykliske aromatiske kulbrinter), hvis processen ikke gennemføres korrekt. Pomace olie er ofte meget billig og er forbudt i f.eks. Spanien. Du kan læse mere om den hos Olive Oil Times. Olien smager ikke rigtigt af noget. Vi anbefaler, at du aldrig køber denne slags “olivenolie”, og hvis du har den stående, så brug den til at smøre en bordplade - ikke i din salat.
  • Lampante virgin olive oil (bomolie) - ikke egnet til menneskeføde I sin rene form, bruges i industrien eller raffineres til Olive Oil klassen.

Nationale olivenolie-brancheforeninger i Europa arbejder lige nu for at få en ny standard: Ultra Premium virgin olive oil, som stiller yderligere skrappe krav til f.eks. dokumentation af oprindelse, bæredygtig produktion, syreholdighed mv.

Der er desuden en lang række specifikke krav til den kemiske sammensætning af olieklasserne, som for eksempel sammensætningen af fedtsyrerne, indhold af transfedtsyrer, kolesterol, voks mv.

DEL: